Anatomy – The Face

PDF Download

Below you can download a PDF of the terms for the different parts of the face in Hmong with Thai and English equivalents.

The heart necklace she is wearing is real and can bought from SunV’s Etsy Shop. Thank you for the reference!

Terms

Audio will be added soon.

lub ntsej muag

the face – หน้าตา
lub ntsej muag

hauv xaws (lub)

fontanelle (baby) – กระหม่อม (ทารก)
hauv xaws

plaub hau (cov)

hair of the head – ผม
plaub hau

hauv pliaj (lub)

forehead – หน้าผาก
hauv pliaj

tawv muag (daim)

eyelid – หนังตา
tawv muag

caj ntswg (tus)

bridge of nose – สันจมูก
caj ntswg

plhu (lub)

cheek – แก้ม
plhu

taub ntswg (lub)

tip of nose – ปลายจมูก
taub ntswg

qhov ntswg (lub)

nose, nostril – จมูก, รูจมูก
qhov ntswg

qhov ncauj (lub)

mouth – ปาก
qhov ncauj

puab tsaig, pob tsaig (lub) 

chin – คาง
puab tsaig
pob tsaig

caj pas (lub) 

throat – คอหอย, ลำคอ
caj pas

taub hau (lub)

head – หัว, ศีรษะ
taub hau

plaub muag (cov)

eyebrows, eyelashes –  คิ้ว, ขนตา
plaub muag

qhov muag (lub)

eye – ตา
qhov muag

ntsiab muag (lub)

pupil – รูม่านตา
ntsiab muag

pob ntseg (lub)

ear – หู
pob ntseg

taub ntseg (lub)

ear lobe – ใบหูส่วนล่าง
taub ntseg

kauj tsaig (lub)

jaw – กราม
kauj tsaig

di ncauj (daim)

lips – ริมฝีปาก
di ncauj

caj dab (lub)

neck – คอ

Leave a Reply