ua zaj ua ntxeev

ua zaj ua ntxeev cover

ua zaj ua ntxeev

v. To do everything in one’s power, to do everything possible

Example Sentences

ib nkawm hluas nkauj thiab hluas nraug yeej yuav ua zaj ua ntxeev kom sib tau xwb xwb li.

A young boy and a girl will do everything in their power to be together.

Yawg ‘A’ ua zaj ua ntxeev kom tua kom tau yawg ‘B’ tuag xwb xwb li.

Mister ‘A’ does everything in his power to be able to kill mister ‘B’ (dead).

Other Examples (not in the video)

ua zaj ua ntxeev haub, ua zaj ua ntxeev ntxias.

to seduce and tempt by all means.

Leave a Reply