kev tsov kev rog

Travis Gore

Share This
1. สงคราม (ดู ua tsov ua rog) (ดู tsov rog)

1. war, the way of war, warcraft (see ‘ua tsov ua rog’) (see ‘tsov rog’)

« Back to Glossary Index