khaub ncaws

Travis Gore

Share This
1. เสื้อผ้า (ดู tsoos tsho, ris tsho)
1. clothing, clothes (see tsoos tsho, ris tsho)
hnav khaub ncaws
สวมเสื้อผ้า
wear clothing
« Back to Glossary Index