The Internal Organs

Audio Files

Below you can hear all of the audio files for each internal organ.

lub cev

 the body – ร่างกาย
lub cev

lub hlwb

brain – สมอง
lub hlwb

txha nqaj qaum

spinal cord – ไขสันหลัง
txha nqaj qaum

lub pob qa

larynx / voice-box – กล่องเสียง
lub pob qa

txoj hlab qa

gullet/ esophagus – หลอดอาหาร
txoj hlab qa

txoj hlab pas

windpipe / trachea – หลอดลม
txoj hlab pas

lub plawv

heart – หัวใจ
lub plawv

lub ntsws

lung – ปอด
lub ntsws

lub pob txha

bone – กระดูก
lub pob txha

tus tav

rib – ซี่โครง
tus tav

tus po

spleen – ม้าม
tus po

txoj hlab ntsha

vein – หลอดเลือดดำ
txoj hlab ntsha

nplooj siab

liver – ตับ
nplooj siab

lub raum

kidney – ไต
lub raum

lub tsib

gall bladder – ถุงน้ำดี 
lub tsib

hnyuv loj

large intestine – ลำไส้ใหญ่
hnyuv loj

hnyuv mos

small intestine – ลำไส้เล็ก
hnyuv mos

txoj hnyuv tws

appendix – ไส้ติ่ง
txoj hnyuv tws

lub zais zis

bladder – กระเพาะปัสสาวะ
lub zais zis

qhov quav 

anus – ทวารหนัก
qhov quav

pob txha mos

cartilage – กระดูกอ่อน
pob txha mos

thooj nqaij leeg 

muscle – กล้ามเนื้อ
thooj nqaij leeg 

One Comment on “The Internal Organs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *