Zaj 035 – Kho Tsev – Fix the House

ib tug txiv neej pleev xim rau ib lub tsev - a man paints a house.

Conversation – Regular Speed Conversation Conversation – Slow with Explanations Hnub no koj ua dab tsi? What are you doing today? Hnub no koj ua dab tsi? Hnub no nyob tsev xwb. Just staying at home today. Hnub no nyob tsev xwb. Yog koj nyob xwb no, thov tuaj pab kuv kho tsev puas tau? … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.