Yawm Saub

Travis Gore

Share This
1. บุคคลคนหนึ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติในนิทาน (dab neeg) และศาสนา (dab qhua) ของชาวม้ง
1. A supernatural character in Hmong folktales (dab neegand Hmong religion (dab qhua).

(ด้านล่างเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจาก ‘Dab Neeg Phau Ib,’ ‘Zaj 6: Tub Nsuag Ntaj Hnab Tawv Plis’ รวบรวมโดย Yves Bertrais. Below is an excerpt from ‘Dab Neeg Phau Ib,’ ‘Zaj 6: Tub Nsuag Ntaj Hnab Tawv Plis’ compiled by Yves Bertrais.) Ces muaj ib hnub, Yawm Saub txawm los ua npau suav rau Ntxawm tias: “Ntxawd! Koj mas ntuj yeej tiam ntawv los kom koj tau yuav peb tug tub ntsuag uas nyob pem roob ped ib tug. Mas koj kom koj txiv mus hu lawv tuaj. Tus twg kho tau koj ces koj yuav tus ntawd nawd.”

« Back to Glossary Index